Списък на файловете в пакета fcitx-table-cangjie в squeeze-backports, архитектура all

/usr/share/doc/fcitx-table-cangjie/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fcitx-table-cangjie/changelog.gz
/usr/share/doc/fcitx-table-cangjie/copyright
/usr/share/fcitx/data/table/cangjie.conf
/usr/share/fcitx/data/table/cj.mb