Пакети-източници в „stretch-backports“, Под-раздел javascript