Пакети-източници в „sid“, Под-раздел introspection