всички настройки

Limit to suite: [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [bookworm-updates] [bookworm-backports] [trixie] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат sid в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 46 пакета.

Пакет-източник bootsidemenu.js

Пакет-източник golang-github-cloudflare-sidh

Пакет-източник golang-github-geoffgarside-ber

Пакет-източник golang-github-siddontang-go

Пакет-източник golang-github-siddontang-go-snappy

Пакет-източник golang-github-siddontang-goredis

Пакет-източник golang-github-siddontang-rdb

Пакет-източник kodi-audiodecoder-sidplay

Пакет-източник libclass-insideout-perl

Пакет-източник libmoosex-insideout-perl

Пакет-източник libnet-ldap-sid-perl

Пакет-източник libnfsidmap

Пакет-източник libnfsidmap-regex

Пакет-източник libobject-insideout-perl

Пакет-източник libsidplay

Пакет-източник libsidplayfp

Пакет-източник libtext-context-eitherside-perl

Пакет-източник libvorbisidec

Пакет-източник linssid

Пакет-източник missidentify

Пакет-източник node-is-path-inside

Пакет-източник node-path-is-inside

Пакет-източник node-sellside-emitter

Пакет-източник obsidian-icon-theme

Пакет-източник pandoc-sidenote

Пакет-източник pyotherside

Пакет-източник pyside2

Пакет-източник python-drf-spectacular-sidecar-nonfree

Пакет-източник python-sidpy

Пакет-източник pyusid

Пакет-източник r-bioc-residualmatrix

Пакет-източник r-cran-rinside

Пакет-източник residualvm

Пакет-източник ros2-rosidl

Пакет-източник ruby-client-side-validations

Пакет-източник ruby-gitlab-sidekiq-fetcher

Пакет-източник ruby-sentry-sidekiq

Пакет-източник ruby-sidekiq

Пакет-източник ruby-sidekiq-cron

Пакет-източник sidedoor

Пакет-източник sidplay

Пакет-източник sidplay-base

Пакет-източник sidplay-libs

Пакет-източник sidplayfp

Пакет-източник ukui-sidebar

Пакет-източник visidata