Error

указана е повече от една архитектура за show_static (stretch stretch-updates stretch-backports stretch-backports-sloppy buster buster-updates buster-backports bullseye bullseye-updates bullseye-backports bookworm sid experimental)