jessie  ] [  jessie-updates  ] [  jessie-backports  ] [  jessie-backports-sloppy  ] [  stretch  ] [  stretch-updates  ] [  stretch-backports  ] [  buster  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Списък на разделите в „jessie-backports-sloppy“

Административни инструменти
Инструменти за управление на системните ресурси, потребители и т.н.
Пакети udeb за инсталатора на Дебиан
Специални пакети, предназначени за създаване на варианти на инсталатора на Дебиан. Да не се инсталират на нормална система!
Откриване на грешки
Пакети с информация, улесняваща откриването на грешки в изпълними файлове и библиотеки.
Разработка
Инструменти за разработка, компилатори, среди за разработка, библиотеки и т.н.
Документация
Често задавани въпроси, ръководства и други документи обясняващи всичко за Дебиан, както и софтуер нужен за разглеждане на документация (man, info и т.н.).
Електроника
Инструменти за електроника.
GNOME
Работна среда GNOME, комплект от мощни и лесни за използване приложения.
Уеб-сървъри
Уеб-сървъри и модули за тях.
Интерпретатори
Всякакви видове интерпретатори и макро-процесори.
Introspection
Machine readable introspection data for use by development tools.
Java
Всичко за Java.
Ядра
Ядра на операционната система и модули за тях.
Разработка на библиотеки
Библиотеки, необходими на разработчиците за да пишат програми, които да ги използват.
Библиотеки
Библиотеки, използвани от други програми. Предоставят функционалност на разработчиците.
Лисп
Всичко за Лисп
Поща
Програми за доставка, четене и писане на електронни съобщения.
Meta packages
Packages that mainly provide dependencies on other packages.
Разни
Разнообразни програми, които не попадат в другите категории.
Мрежа
Сървъри и клиенти за връзка със света.
Стари библиотеки
Стари версии на библиотеки, запазени за съвместимост със стари приложения.
Пърл
Всичко за Пърл, интерпретиран скриптов език за програмиране.
PHP
Всичко за PHP.
Питон
Всичко за Питон, интерпретиран, интерактивен обектно-ориентиран език за програмиране.
Наука
Основни инструменти за научна работа.
Звук
Инструменти за работа със звук: смесване, възпроизвеждане, записване, просвирване на CD и др.
Текстообработка
Инструменти за форматиране и отпечатване на текстови документи.
Инструменти
Инструменти за работа с файлове/дискове, инструменти за архивиране, наблюдение на системата, системи за вход и т.н.
Виртуални пакети
Виртуални пакети.
Софтуер за Уеб.
Уеб-сървъри, уеб-четци, сървъри-посредници, инструменти за теглене и т.н.
Софтуер на X Window System
X servers, libraries, window managers, terminal emulators and many related applications.

Всички пакети-източници
(компактен компресиран списък)