Списък на файловете в пакета xmms2-plugin-id3v2 в sid, архитектура x32

/usr/lib/xmms2/libxmms_id3v2.so
/usr/share/doc/xmms2-plugin-id3v2/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2-plugin-id3v2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2-plugin-id3v2/copyright