Списък на файловете в пакета snap-templates в sid, архитектура x32

/usr/bin/snap-framework
/usr/share/doc/snap-templates/CONTRIBUTORS
/usr/share/doc/snap-templates/buildinfo_x32.gz
/usr/share/doc/snap-templates/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/snap-templates/copyright