Списък на файловете в пакета nifti2dicom в sid, архитектура x32

/usr/bin/nifti2dicom
/usr/share/doc/nifti2dicom/AUTHORS
/usr/share/doc/nifti2dicom/NEWS.gz
/usr/share/doc/nifti2dicom/README
/usr/share/doc/nifti2dicom/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nifti2dicom/copyright