Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-authn-pam в sid, архитектура x32

/usr/lib/lighttpd/mod_authn_pam.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-pam