Списък на файловете в пакета libssl1.1 в sid, архитектура x32

/usr/lib/x86_64-linux-gnux32/engines-1.1/afalg.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnux32/engines-1.1/capi.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnux32/engines-1.1/padlock.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnux32/libcrypto.so.1.1
/usr/lib/x86_64-linux-gnux32/libssl.so.1.1
/usr/share/doc/libssl1.1/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libssl1.1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libssl1.1/changelog.gz
/usr/share/doc/libssl1.1/copyright