Списък на файловете в пакета libghc-incremental-parser-dev в sid, архитектура x32

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/incremental-parser-0.3.2.2-CBQZRbMfL8jKiK5JATsJQN/Control/Applicative/Monoid.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/incremental-parser-0.3.2.2-CBQZRbMfL8jKiK5JATsJQN/Control/Applicative/Monoid.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/incremental-parser-0.3.2.2-CBQZRbMfL8jKiK5JATsJQN/Text/ParserCombinators/Incremental.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/incremental-parser-0.3.2.2-CBQZRbMfL8jKiK5JATsJQN/Text/ParserCombinators/Incremental.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/incremental-parser-0.3.2.2-CBQZRbMfL8jKiK5JATsJQN/Text/ParserCombinators/Incremental/LeftBiasedLocal.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/incremental-parser-0.3.2.2-CBQZRbMfL8jKiK5JATsJQN/Text/ParserCombinators/Incremental/LeftBiasedLocal.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/incremental-parser-0.3.2.2-CBQZRbMfL8jKiK5JATsJQN/Text/ParserCombinators/Incremental/Symmetric.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/incremental-parser-0.3.2.2-CBQZRbMfL8jKiK5JATsJQN/Text/ParserCombinators/Incremental/Symmetric.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/incremental-parser-0.3.2.2-CBQZRbMfL8jKiK5JATsJQN/libHSincremental-parser-0.3.2.2-CBQZRbMfL8jKiK5JATsJQN.a
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/libHSincremental-parser-0.3.2.2-CBQZRbMfL8jKiK5JATsJQN-ghc8.6.5.so
/usr/share/doc/libghc-incremental-parser-dev/buildinfo_x32.gz
/usr/share/doc/libghc-incremental-parser-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-incremental-parser-dev/changelog.Debian.x32.gz
/usr/share/doc/libghc-incremental-parser-dev/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libghc-incremental-parser-dev
/var/lib/ghc/package.conf.d/incremental-parser-0.3.2.2.conf