Списък на файловете в пакета libghc-hpack-prof в sid, архитектура x32

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-7.10.3/hpack-0.14.1-4cU9I3fRswHHHxhqnjO3Fl/Hpack.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-7.10.3/hpack-0.14.1-4cU9I3fRswHHHxhqnjO3Fl/Hpack/Config.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-7.10.3/hpack-0.14.1-4cU9I3fRswHHHxhqnjO3Fl/Hpack/FormattingHints.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-7.10.3/hpack-0.14.1-4cU9I3fRswHHHxhqnjO3Fl/Hpack/GenericsUtil.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-7.10.3/hpack-0.14.1-4cU9I3fRswHHHxhqnjO3Fl/Hpack/Haskell.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-7.10.3/hpack-0.14.1-4cU9I3fRswHHHxhqnjO3Fl/Hpack/Render.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-7.10.3/hpack-0.14.1-4cU9I3fRswHHHxhqnjO3Fl/Hpack/Run.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-7.10.3/hpack-0.14.1-4cU9I3fRswHHHxhqnjO3Fl/Hpack/Util.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-7.10.3/hpack-0.14.1-4cU9I3fRswHHHxhqnjO3Fl/Hpack/Yaml.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-7.10.3/hpack-0.14.1-4cU9I3fRswHHHxhqnjO3Fl/Paths_hpack.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-7.10.3/hpack-0.14.1-4cU9I3fRswHHHxhqnjO3Fl/libHShpack-0.14.1-4cU9I3fRswHHHxhqnjO3Fl_p.a
/usr/share/doc/libghc-hpack-prof/buildinfo_x32.gz
/usr/share/doc/libghc-hpack-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-hpack-prof/changelog.Debian.x32.gz
/usr/share/doc/libghc-hpack-prof/copyright