Списък на файловете в пакета libatomic1 в sid, архитектура x32

/usr/lib/x86_64-linux-gnux32/libatomic.so.1
/usr/lib/x86_64-linux-gnux32/libatomic.so.1.2.0
/usr/share/doc/libatomic1