Списък на файловете в пакета kde-telepathy-desktop-applets в sid, архитектура x32

/usr/lib/x86_64-linux-gnux32/qt5/qml/org/kde/ktpchat/libktpchatplugin.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnux32/qt5/qml/org/kde/ktpchat/qmldir
/usr/lib/x86_64-linux-gnux32/qt5/qml/org/kde/ktpcontactlist/libktpcontactlistplugin.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnux32/qt5/qml/org/kde/ktpcontactlist/qmldir
/usr/share/doc/kde-telepathy-desktop-applets/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kde-telepathy-desktop-applets/copyright
/usr/share/kservices5/plasma-applet-org.kde.ktp-chat.desktop
/usr/share/kservices5/plasma-applet-org.kde.ktp-contactlist.desktop
/usr/share/kservices5/plasma-applet-org.kde.person.desktop
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/ia/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/ia/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/ia/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-chat.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.ktp-contactlist.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.person.mo
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.ktp-chat/contents/config/main.xml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.ktp-chat/contents/ui/ActionDelegate.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.ktp-chat/contents/ui/ChatWidget.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.ktp-chat/contents/ui/ConversationDelegate.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.ktp-chat/contents/ui/ConversationDelegateButton.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.ktp-chat/contents/ui/FullChatList.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.ktp-chat/contents/ui/OutgoingDelegate.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.ktp-chat/contents/ui/TextDelegate.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.ktp-chat/contents/ui/main.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.ktp-chat/metadata.desktop
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.ktp-contactlist/contents/ui/ContactList.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.ktp-contactlist/contents/ui/ListContactDelegate.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.ktp-contactlist/contents/ui/main.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.ktp-contactlist/metadata.desktop
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.person/contents/config/config.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.person/contents/config/main.xml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.person/contents/ui/Person.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.person/contents/ui/main.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.person/contents/ui/settingsGeneral.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.person/metadata.desktop