Списък на файловете в пакета jerry в sid, архитектура x32

/usr/games/jerry
/usr/share/applications/jerry.desktop
/usr/share/doc/jerry/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/jerry/changelog.Debian.x32.gz
/usr/share/doc/jerry/copyright
/usr/share/jerry/books/varied.bin
/usr/share/jerry/res/board/marble_blue_dark.jpg
/usr/share/jerry/res/board/marble_blue_light.jpg
/usr/share/jerry/res/board/marble_green_dark.jpg
/usr/share/jerry/res/board/marble_green_light.jpg
/usr/share/jerry/res/board/wood_dark.jpg
/usr/share/jerry/res/board/wood_light.jpg
/usr/share/jerry/res/icons/File_Edit-metadata.svg
/usr/share/jerry/res/icons/File_Video-display.svg
/usr/share/jerry/res/icons/applications-graphics.svg
/usr/share/jerry/res/icons/computer.svg
/usr/share/jerry/res/icons/database.svg
/usr/share/jerry/res/icons/dialog-information.svg
/usr/share/jerry/res/icons/document-enter-position.svg
/usr/share/jerry/res/icons/document-new.svg
/usr/share/jerry/res/icons/document-open.svg
/usr/share/jerry/res/icons/document-print-board.svg
/usr/share/jerry/res/icons/document-print.svg
/usr/share/jerry/res/icons/document-properties.svg
/usr/share/jerry/res/icons/document-save.svg
/usr/share/jerry/res/icons/edit-copy-fen.svg
/usr/share/jerry/res/icons/edit-copy-pgn.svg
/usr/share/jerry/res/icons/edit-copy.svg
/usr/share/jerry/res/icons/edit-find-replace.svg
/usr/share/jerry/res/icons/edit-find.svg
/usr/share/jerry/res/icons/edit-paste.svg
/usr/share/jerry/res/icons/edit-redo.svg
/usr/share/jerry/res/icons/edit-undo.svg
/usr/share/jerry/res/icons/emblem-system.svg
/usr/share/jerry/res/icons/go-first.svg
/usr/share/jerry/res/icons/go-last.svg
/usr/share/jerry/res/icons/go-next.svg
/usr/share/jerry/res/icons/go-previous.svg
/usr/share/jerry/res/icons/help-browser.svg
/usr/share/jerry/res/icons/internet-web-browser.svg
/usr/share/jerry/res/icons/jerry.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_1024x1024.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_128x128.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_16x16.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_24x24.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_256x256.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_32x32.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_48x48.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_512x512.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_64x64.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_icon1024.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_icon128.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_icon16.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_icon24.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_icon256.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_icon32.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_icon48.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_icon512.png
/usr/share/jerry/res/icons/jerry_icon64.png
/usr/share/jerry/res/icons/mail-mark-junk.svg
/usr/share/jerry/res/icons/mail-mark-not-junk.svg
/usr/share/jerry/res/icons/play-black.svg
/usr/share/jerry/res/icons/play-white.svg
/usr/share/jerry/res/icons/preferences-system-session.svg
/usr/share/jerry/res/icons/system-log-out.svg
/usr/share/jerry/res/icons/system-search.svg
/usr/share/jerry/res/icons/text-pencil.svg
/usr/share/jerry/res/icons/view-refresh.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/merida/bb.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/merida/bk.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/merida/bn.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/merida/bp.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/merida/bq.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/merida/br.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/merida/wb.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/merida/wk.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/merida/wn.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/merida/wp.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/merida/wq.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/merida/wr.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/old/author.txt
/usr/share/jerry/res/pieces/old/bb.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/old/bk.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/old/bn.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/old/bp.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/old/bq.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/old/br.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/old/wb.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/old/wk.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/old/wn.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/old/wp.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/old/wq.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/old/wr.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/uscf/bb.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/uscf/bk.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/uscf/bn.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/uscf/bp.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/uscf/bq.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/uscf/br.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/uscf/wb.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/uscf/wk.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/uscf/wn.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/uscf/wp.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/uscf/wq.svg
/usr/share/jerry/res/pieces/uscf/wr.svg
/usr/share/pixmaps/jerry.png
/usr/share/pixmaps/jerry_16x16.png
/usr/share/pixmaps/jerry_24x24.png
/usr/share/pixmaps/jerry_256x256.png
/usr/share/pixmaps/jerry_32x32.png
/usr/share/pixmaps/jerry_48x48.png