Списък на файловете в пакета hnb в sid, архитектура x32

/usr/bin/hnb
/usr/share/doc-base/hnb
/usr/share/doc/hnb/Documentation.hnb
/usr/share/doc/hnb/Documentation.html
/usr/share/doc/hnb/README.gz
/usr/share/doc/hnb/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hnb/changelog.Debian.x32.gz
/usr/share/doc/hnb/changelog.gz
/usr/share/doc/hnb/copyright
/usr/share/doc/hnb/examples/hnbrc.gz
/usr/share/man/man1/hnb.1.gz
/usr/share/menu/hnb