Списък на файловете в пакета gladtex в sid, архитектура x32

/usr/bin/eqn2img
/usr/bin/gladtex
/usr/share/doc/gladtex/README
/usr/share/doc/gladtex/WHATSNEW
/usr/share/doc/gladtex/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gladtex/changelog.Debian.x32.gz
/usr/share/doc/gladtex/copyright
/usr/share/man/man1/eqn2img.1.gz
/usr/share/man/man1/gladtex.1.gz