Списък на файловете в пакета default-jre в sid, архитектура x32

/usr/share/doc/default-jre