Списък на файловете в пакета bld-postfix в sid, архитектура x32

/usr/sbin/bld-pf_log
/usr/sbin/bld-pf_policy
/usr/share/doc/bld-postfix/README.postfix
/usr/share/doc/bld-postfix/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bld-postfix/changelog.gz
/usr/share/doc/bld-postfix/copyright
/usr/share/man/man8/bld-pf_log.8.gz
/usr/share/man/man8/bld-pf_policy.8.gz