Списък на файловете в пакета tcliis в sid, архитектура sparc64

/usr/lib/tcltk/sparc64-linux-gnu/tcliis1.0/libtcliis1.0.so
/usr/lib/tcltk/sparc64-linux-gnu/tcliis1.0/pkgIndex.tcl
/usr/share/doc/tcliis/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tcliis/changelog.gz
/usr/share/doc/tcliis/changelog.html.gz
/usr/share/doc/tcliis/copyright