Списък на файловете в пакета snap-templates в sid, архитектура sparc64

/usr/bin/snap-framework
/usr/share/doc/snap-templates/CONTRIBUTORS
/usr/share/doc/snap-templates/buildinfo_sparc64.gz
/usr/share/doc/snap-templates/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/snap-templates/copyright