Списък на файловете в пакета libtinfo6 в sid, архитектура sparc64

/lib/sparc64-linux-gnu/libtinfo.so.6
/lib/sparc64-linux-gnu/libtinfo.so.6.1
/usr/lib/sparc64-linux-gnu/libtic.so.6
/usr/lib/sparc64-linux-gnu/libtic.so.6.1
/usr/share/doc/libtinfo6/FAQ
/usr/share/doc/libtinfo6/TODO.Debian
/usr/share/doc/libtinfo6/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtinfo6/changelog.gz
/usr/share/doc/libtinfo6/copyright