Списък на файловете в пакета equalx в sid, архитектура sparc64

/usr/bin/equalx
/usr/share/doc/equalx/README
/usr/share/doc/equalx/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/equalx/changelog.Debian.sparc64.gz
/usr/share/doc/equalx/changelog.gz
/usr/share/doc/equalx/copyright
/usr/share/man/man1/equalx.1.gz
/usr/share/menu/equalx
/usr/share/pixmaps/equalx.xpm