Списък на файловете в пакета soapysdr0.6-module-osmosdr в sid, архитектура sh4

/usr/lib/sh4-linux-gnu/SoapySDR/modules0.6/libosmosdrSupport.so
/usr/share/doc/soapysdr0.6-module-osmosdr