Списък на файловете в пакета plymouth-theme-breeze в sid, архитектура sh4

/usr/lib/sh4-linux-gnu/plymouth/breeze-text.so
/usr/share/doc/plymouth-theme-breeze/README.Debian
/usr/share/doc/plymouth-theme-breeze/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/plymouth-theme-breeze/copyright
/usr/share/plymouth/themes/breeze-text/breeze-text.plymouth
/usr/share/plymouth/themes/breeze-text/preview.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/breeze.grub
/usr/share/plymouth/themes/breeze/breeze.plymouth
/usr/share/plymouth/themes/breeze/breeze.script
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/.directory
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/neon.logo.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/os.logo.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/plasma.logo.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner0.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner10.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner100.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner110.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner120.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner130.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner140.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner150.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner160.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner170.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner180.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner190.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner20.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner200.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner210.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner220.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner230.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner240.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner250.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner260.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner270.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner280.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner290.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner30.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner300.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner310.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner320.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner330.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner340.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner350.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner40.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner50.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner60.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner70.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner80.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/spinner/spinner90.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/16bit/text-input.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/neon.logo.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/os.logo.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/plasma.logo.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner0.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner10.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner100.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner110.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner120.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner130.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner140.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner150.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner160.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner170.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner180.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner190.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner20.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner200.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner210.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner220.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner230.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner240.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner250.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner260.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner270.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner280.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner290.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner30.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner300.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner310.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner320.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner330.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner340.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner350.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner40.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner50.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner60.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner70.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner80.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/spinner/spinner90.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/images/text-input.png
/usr/share/plymouth/themes/breeze/preview.png