Списък на файловете в пакета opal-utils в sid, архитектура sh4

/usr/sbin/getscom
/usr/sbin/getsram
/usr/sbin/opal-gard
/usr/sbin/pflash
/usr/sbin/putscom
/usr/share/doc/opal-utils/README.md.gz
/usr/share/doc/opal-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/opal-utils/copyright
/usr/share/man/man8/getscom.8.gz
/usr/share/man/man8/getsram.8.gz
/usr/share/man/man8/opal-gard.8.gz
/usr/share/man/man8/pflash.8.gz
/usr/share/man/man8/putscom.8.gz