Списък на файловете в пакета ocaml-melt в sid, архитектура sh4

/usr/bin/latop
/usr/bin/meltbuild
/usr/bin/meltpp
/usr/share/doc-base/ocaml-melt-refman
/usr/share/doc/ocaml-melt/README.Debian
/usr/share/doc/ocaml-melt/TODO.Debian
/usr/share/doc/ocaml-melt/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ocaml-melt/changelog.Debian.sh4.gz
/usr/share/doc/ocaml-melt/changelog.gz
/usr/share/doc/ocaml-melt/copyright
/usr/share/doc/ocaml-melt/doc.pdf.gz
/usr/share/man/man1/latop.1.gz
/usr/share/man/man1/meltbuild.1.gz
/usr/share/man/man1/meltpp.1.gz