Списък на файловете в пакета mazeofgalious в sid, архитектура sh4

/usr/games/mog
/usr/share/doc/mazeofgalious/MoG-FAQ.txt.gz
/usr/share/doc/mazeofgalious/README.Debian
/usr/share/doc/mazeofgalious/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mazeofgalious/copyright
/usr/share/doc/mazeofgalious/leeme.txt
/usr/share/doc/mazeofgalious/liesmich.txt
/usr/share/doc/mazeofgalious/mog.doc.gz
/usr/share/doc/mazeofgalious/readme.txt
/usr/share/man/man6/mog.6.gz
/usr/share/menu/mazeofgalious