Списък на файловете в пакета libxmu6 в sid, архитектура sh4

/usr/lib/sh4-linux-gnu/libXmu.so.6
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libXmu.so.6.2.0
/usr/share/doc/libxmu6/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxmu6/changelog.gz
/usr/share/doc/libxmu6/copyright