Списък на файловете в пакета libwxgtk3.0-0v5 в sid, архитектура sh4

/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_adv-3.0.so.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_adv-3.0.so.0.4.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_aui-3.0.so.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_aui-3.0.so.0.4.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_core-3.0.so.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_core-3.0.so.0.4.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_gl-3.0.so.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_gl-3.0.so.0.4.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_html-3.0.so.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_html-3.0.so.0.4.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_propgrid-3.0.so.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_propgrid-3.0.so.0.4.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_qa-3.0.so.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_qa-3.0.so.0.4.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_ribbon-3.0.so.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_ribbon-3.0.so.0.4.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_richtext-3.0.so.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_richtext-3.0.so.0.4.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_stc-3.0.so.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_stc-3.0.so.0.4.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_xrc-3.0.so.0
/usr/lib/sh4-linux-gnu/libwx_gtk2u_xrc-3.0.so.0.4.0
/usr/share/doc/libwxgtk3.0-0v5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libwxgtk3.0-0v5/changelog.gz
/usr/share/doc/libwxgtk3.0-0v5/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libwxgtk3.0-0v5