Списък на файловете в пакета libselinux1 в sid, архитектура sh4

/lib/sh4-linux-gnu/libselinux.so.1
/usr/share/doc/libselinux1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libselinux1/changelog.Debian.sh4.gz
/usr/share/doc/libselinux1/copyright