Списък на файловете в пакета libqt4-dbus в sid, архитектура sh4

/usr/share/doc/libqt4-dbus/LGPL_EXCEPTION.txt
/usr/share/doc/libqt4-dbus/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt4-dbus/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt4-dbus/changelog.gz
/usr/share/doc/libqt4-dbus/copyright