Списък на файловете в пакета libpoconetssl60 в sid, архитектура sh4

/usr/lib/libPocoNetSSL.so.60
/usr/share/doc/libpoconetssl60/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpoconetssl60/changelog.Debian.sh4.gz
/usr/share/doc/libpoconetssl60/changelog.gz
/usr/share/doc/libpoconetssl60/copyright