Списък на файловете в пакета grhino в sid, архитектура sh4

/usr/games/gtp-rhino
/usr/share/doc/grhino/NEWS.gz
/usr/share/doc/grhino/README
/usr/share/doc/grhino/TODO
/usr/share/doc/grhino/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/grhino/changelog.gz
/usr/share/doc/grhino/copyright
/usr/share/man/man6/grhino.6.gz
/usr/share/man/man6/gtp-rhino.6.gz
/usr/share/pixmaps/grhino.png