Списък на файловете в пакета fpart в sid, архитектура sh4

/usr/bin/fpart
/usr/bin/fpsync
/usr/share/doc/fpart/README.gz
/usr/share/doc/fpart/TODO
/usr/share/doc/fpart/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fpart/changelog.gz
/usr/share/doc/fpart/copyright
/usr/share/man/man1/fpart.1.gz
/usr/share/man/man1/fpsync.1.gz