Списък на файловете в пакета flare в sid, архитектура sh4

/usr/games/flare
/usr/share/applications/flare.desktop
/usr/share/doc/flare/README
/usr/share/doc/flare/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/flare/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/flare/copyright
/usr/share/doc/flare/copyright
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/flare.svg
/usr/share/man/man6/flare.6.gz
/usr/share/menu/flare