Списък на файловете в пакета arc-gui-clients-dbgsym в sid, архитектура sh4

/usr/lib/debug/.build-id/36/38dbde57563af9ad743f36209477136d2fa21f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/72/9ac022885cd16cf040dc7a250a197f5997d87f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/cc/384470a09aef1255a6746bc882424b65a27c86.debug
/usr/lib/debug/.build-id/de/04caa3c996b3914342798b6394029d6a89d14f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/e2/f9d5cc5735bcd2f8d4a9be26f3f24c5195344e.debug
/usr/share/doc/arc-gui-clients-dbgsym