Списък на файловете в пакета xfce4-equake-plugin в sid, архитектура s390x

/usr/lib/s390x-linux-gnu/xfce4/panel-plugins/xfce4-equake-plugin
/usr/share/doc/xfce4-equake-plugin/NEWS.gz
/usr/share/doc/xfce4-equake-plugin/README
/usr/share/doc/xfce4-equake-plugin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xfce4-equake-plugin/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/xfce4-equake-plugin/changelog.gz
/usr/share/doc/xfce4-equake-plugin/copyright
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/xfce4-equake-plugin-icon.png
/usr/share/xfce4/panel-plugins/xfce4-equake-plugin.desktop