Списък на файловете в пакета xbrlapi в sid, архитектура s390x

/etc/X11/Xsession.d/60xbrlapi
/usr/bin/xbrlapi
/usr/share/doc/xbrlapi/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/xbrlapi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xbrlapi/changelog.gz
/usr/share/doc/xbrlapi/copyright
/usr/share/gdm/greeter/autostart/xbrlapi.desktop
/usr/share/man/man1/xbrlapi.1.gz