Списък на файловете в пакета xacobeo в sid, архитектура s390x

/usr/bin/xacobeo
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/Accessors.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/App.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/Conf.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/Document.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/Error.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/GObject.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/I18n.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/Plugin.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/Timer.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/UI/DomView.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/UI/SourceView.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/UI/Statusbar.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/UI/Window.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/UI/XPathEntry.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/Utils.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/Xacobeo/XS.pm
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/auto/Xacobeo/XS/XS.bs
/usr/lib/s390x-linux-gnu/perl5/5.28/auto/Xacobeo/XS/XS.so
/usr/share/applications/xacobeo.desktop
/usr/share/doc/xacobeo/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xacobeo/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/xacobeo/changelog.gz
/usr/share/doc/xacobeo/copyright
/usr/share/doc/xacobeo/examples/Xacobeo/Ex/ClipboardLoad.pm
/usr/share/doc/xacobeo/examples/cliboard.plugin
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/xacobeo.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/xacobeo.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/xacobeo.mo
/usr/share/man/man1/xacobeo.1p.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::Accessors.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::App.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::Conf.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::Document.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::Error.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::GObject.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::I18n.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::Plugin.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::Timer.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::UI::DomView.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::UI::SourceView.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::UI::Statusbar.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::UI::Window.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::UI::XPathEntry.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::Utils.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Xacobeo::XS.3pm.gz
/usr/share/pixmaps/xacobeo.png
/usr/share/xacobeo/xacobeo.svg