Списък на файловете в пакета uwsgi-plugin-router-access в sid, архитектура s390x

/usr/bin/uwsgi_router_access
/usr/lib/uwsgi/plugins/router_access_plugin.so
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-router-access/CONTRIBUTORS
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-router-access/README
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-router-access/buildinfo_s390x.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-router-access/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-router-access/copyright
/usr/share/man/man1/uwsgi_router_access.1.gz