Списък на файловете в пакета snap-templates в sid, архитектура s390x

/usr/bin/snap-framework
/usr/share/doc/snap-templates/CONTRIBUTORS
/usr/share/doc/snap-templates/buildinfo_s390x.gz
/usr/share/doc/snap-templates/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/snap-templates/copyright