Списък на файловете в пакета shishi-kdc в sid, архитектура s390x

/etc/default/shishi-kdc
/etc/init.d/shishi-kdc
/usr/sbin/shishid
/usr/share/doc/shishi-kdc/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/shishi-kdc/NEWS.gz
/usr/share/doc/shishi-kdc/README
/usr/share/doc/shishi-kdc/THANKS
/usr/share/doc/shishi-kdc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/shishi-kdc/changelog.gz
/usr/share/doc/shishi-kdc/copyright
/usr/share/man/man1/shishid.1.gz