Списък на файловете в пакета memtester в sid, архитектура s390x

/usr/sbin/memtester
/usr/share/doc/memtester/BUGS
/usr/share/doc/memtester/README.gz
/usr/share/doc/memtester/README.tests
/usr/share/doc/memtester/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/memtester/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/memtester/changelog.gz
/usr/share/doc/memtester/copyright
/usr/share/man/man8/memtester.8.gz