Списък на файловете в пакета mbtserver в sid, архитектура s390x

/usr/bin/mbtserver
/usr/include/mbtserver/MbtServerBase.h
/usr/share/doc/mbtserver/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mbtserver/changelog.gz
/usr/share/doc/mbtserver/copyright
/usr/share/doc/mbtserver/examples/eindh.data.gz
/usr/share/doc/mbtserver/examples/eindh.test.gz
/usr/share/man/man1/mbtserver.1.gz