Списък на файловете в пакета libwayland-client0 в sid, архитектура s390x

/usr/lib/s390x-linux-gnu/libwayland-client.so.0
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libwayland-client.so.0.3.0
/usr/share/doc/libwayland-client0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libwayland-client0/copyright