Списък на файловете в пакета libsofthsm2 в sid, архитектура s390x

/usr/lib/s390x-linux-gnu/softhsm/libsofthsm2.so
/usr/lib/softhsm/libsofthsm2.so
/usr/share/doc/libsofthsm2/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libsofthsm2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsofthsm2/changelog.gz
/usr/share/doc/libsofthsm2/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libsofthsm2