Списък на файловете в пакета libcurl3-gnutls в sid, архитектура s390x

/usr/lib/s390x-linux-gnu/libcurl-gnutls.so.3
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libcurl-gnutls.so.4
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libcurl-gnutls.so.4.5.0
/usr/share/doc/libcurl3-gnutls/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libcurl3-gnutls/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcurl3-gnutls/changelog.gz
/usr/share/doc/libcurl3-gnutls/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libcurl3-gnutls