Списък на файловете в пакета krb5-pkinit в sid, архитектура s390x

/usr/lib/s390x-linux-gnu/krb5/plugins/preauth/pkinit.so
/usr/share/doc/krb5-pkinit/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/krb5-pkinit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/krb5-pkinit/copyright